Φτωχότεροι οι Έλληνες στρατιωτικοί, αυτή είναι η αλήθεια - το 38% κάτω από τα όρια της φτώχειας


apvleies-stkvn
apvleies-stkvn-1
Οι μειώσεις που έχουν υποστεί τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από το 2010 μέχρι και σήμερα είναι, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, οι εξής:
α. Άγαμος από 4.030 € (28,9%) έως 16.120 € (39,1%).
β. Έγγαμος χωρίς παιδιά από 5.904 € (34,4%) έως 16.631 € (39,4%).
γ. Έγγαμος με 1 παιδί από 6.406 € (34,4%) έως 16.930 € (39,6%).
δ. Έγγαμος με 2 παιδιά από 7.166 € (36,4%) έως 17.014 € (39,9%).
ε. Έγγαμος με 3 παιδιά από 8.625 € (39,9%) έως 18.915 € (42,5%).
στ. Έγγαμος με 4 παιδιά από 9.324 € (40%) έως 19.092 € (42,8%).
Για όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο οι ανωτέρω μειώσεις διαμορφώνονται ως κάτωθι:
α. Άγαμος από 5.504 € (34,9%) έως 17.589 € (40,8%).
β. Έγγαμος χωρίς παιδιά από 7.463 € (39,3%) έως 18.199 € (41,4%).
γ. Έγγαμος με 1 παιδί από 7.883 € (38,5%) έως 18.399 € (41,3%).
δ. Έγγαμος με 2 παιδιά από 8.643 € (40,1%) έως 18.582 € (41,8%).
ε. Έγγαμος με 3 παιδιά από 10.268 € (43,5%) έως 20.482 € (44,2%).
στ. Έγγαμος με 4 παιδιά από 10.968 € (43,3%) έως 20.659 € (44,5%).
Από την παρατήρηση των ανωτέρω στοιχείων, προκύπτει ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των μελών της οικογενείας, αλλά και τα χρόνια υπηρεσίας τόσο αυξάνονται οι περικοπές των πληρωτέων αποδοχών. Αυτό οφείλεται κυρίως στις διαδοχικές μειώσεις των αφορολόγητων ορίων των παιδιών, μέχρι και της πλήρης κατάργησής των, από 1/1/2013, αλλά και στην τροποποίηση της φορολογικής κλίμακας, η οποία «εξομάλυνε» προς τα πάνω τους συντελεστές φορολόγησης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Έτσι όσοι είχαν περισσότερα από δύο παιδιά, είδαν να θυσιάζονται δύο ολόκληροι μισθοί, στο βωμό της «φορολογικής μεταρρύθμισης και της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης».
Η κατάργηση των Παγίων Ημερών Εκτός Έδρας (ΗΕΕ) που δίδονταν ως αποζημίωση μέρους των δεδουλευμένων και πέραν των καθοριζομένων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία υπερωριών, επέφερε μείωση του εισοδήματος των στρατιωτικών κατά μέσο όρο 9% για τους υπηρετούντες στην παραμεθόριο και 6% για τους λοιπούς.
Ιδιαίτερης προσοχής θα πρέπει να τύχουν οι επιπτώσεις που έχει στις μισθολογικές προαγωγές των Αξιωματικών, η από 1/1/2012 εφαρμογή της νέας βαθμολογικής εξέλιξης, που επιβάλλει ο ν.3883/2010. 
Διαχρονικά αναρωτιέται κανείς για το αν δικαιολογείται μια τέτοιας έκτασης περικοπή στους στρατιωτικούς. Την απάντηση θα δώσει με σαφή τρόπο μελέτη που πολύ σύντομα θα δημοσιοποιήσει η Ομοσπονδία μας, η οποία θα συγκρίνει τις σημερινές αποδοχές των στρατιωτικών με το όριο (κατώφλι) κινδύνου της φτώχειας, όπως αυτό καθορίζεται για κάθε είδος νοικοκυριού από τα δημοσιευθέντα δελτία τύπου, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, θα καταρρίπτει το μύθο του προνομιακού ειδικού μισθολογίου και θα αποδεικνύει καταφανώς το αδικαιολόγητο των επιβληθεισών περικοπών στις αποδοχές των Ελλήνων στρατιωτικών.
Συνοπτικά η μέση ποσοστιαία διαφορά με το κατώφλι κινδύνου φτώχειας είναι για κάθε είδος νοικοκυριού η εξής:
α. Άγαμος 44%
β. Έγγαμος χωρίς παιδιά 9%
γ. Έγγαμος με 1 παιδί από 1,5% έως 15%.
δ. Έγγαμος με 2 παιδιά από -1% έως -10%.
ε. Έγγαμος με 3 παιδιά από -11% έως -17%.
στ. Έγγαμος με 4 παιδιά από -21% έως -25%.
Τα ανωτέρω ποσοστά είναι ακόμη μεγαλύτερα στα χαμηλόβαθμα στελέχη ξεπερνώντας και το 35% κάτω από το όριο της φτώχειας. Συνολικά το 38% των στρατιωτικών αποδοχών βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Πέρα από το στάδιο της επιβίωσης που ορίζουν τα όρια κινδύνου της φτώχειας η μελέτη θα ανακαλύψει τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης και θα αποκαλύψει ότι το 89% των στρατιωτικών λαμβάνει αποδοχές που δεν του επιτρέπουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. Αναλυτικότερα οι διαφορές των αποδοχών των στρατιωτικών από το όριο των ελαχίστων εύλογων δαπανών διαβίωσης είναι οι εξής:
α. Άγαμος 38%
β. Έγγαμος χωρίς παιδιά -1,5%
γ. Έγγαμος με 1 παιδί από 9% έως -13,5%.
δ. Έγγαμος με 2 παιδιά από -8% έως -24%.
ε. Έγγαμος με 3 παιδιά από -12% έως -30%.
στ. Έγγαμος με 4 παιδιά από -20% έως -35%.
Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται ολοφάνερο ότι εκτός από τους άγαμους που διατηρούν μια σχετική απόσταση ασφαλείας από το καθορισθέν όριο φτώχειας και τους έγγαμους χωρίς παιδιά, οι οποίοι φλερτάρουν επικίνδυνα με αυτό, όλα τα υπόλοιπα νοικοκυριά, βρίσκονται σε πλήρη διάσταση από αυτό που συμβατικά ονομάζεται αξιοπρεπής διαβίωση, παλεύοντας ουσιαστικά για την επιβίωσή τους.
Ενδεικτικά της περιγραφείσας κατάστασης είναι τα παρακάτω παραδείγματα:
α. Υπλγός ΑΣΣΥ με 25 χρόνια υπηρεσίας και 4 παιδιά εκ των οποίων 2 άνω των 13 ετών, μετά από περικοπές ύψους 12.042€ (40%) λαμβάνει ετήσιο εισόδημα 18.070€ και βρίσκεται 23% κάτω από το όριο κινδύνου της φτώχειας και 27% κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης.
β. Λγός ΑΣΕΙ με 13 χρόνια υπηρεσίας και 2 παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω, μετά από περικοπές ύψους 8.525€ (36%) λαμβάνει ετήσιο εισόδημα 14.924€ και βρίσκεται 6% κάτω από το όριο κινδύνου της φτώχειας και 17% κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης.
γ. Επχίας ΕΜΘ με 15 χρόνια υπηρεσίας και 2 παιδιά 13 ετών και κάτω, μετά από περικοπές ύψους 7.705€ (35,5%) λαμβάνει ετήσιο εισόδημα 13.991€ και βρίσκεται 12% κάτω από το όριο κινδύνου της φτώχειας και 26% κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης.
δ. Λχίας ΕΠΟΠ με 10 χρόνια υπηρεσίας και 2 παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω, μετά από περικοπές ύψους 7.239€ (36%) λαμβάνει ετήσιο εισόδημα 12.748€ και βρίσκεται 20% κάτω από το όριο κινδύνου της φτώχειας και 32% κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης.
ε. Τχης ΑΣΕΙ με 23 χρόνια υπηρεσίας και 3 παιδιά εκ των οποίων τα 2 άνω των 13 ετών, μετά από περικοπές ύψους 12.506€ (40%) λαμβάνει ετήσιο εισόδημα 16.479€ και βρίσκεται 12% κάτω από το όριο κινδύνου της φτώχειας και 14% κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης.
στ. Αλχίας ΕΜΘ με 23 χρόνια υπηρεσίας και 2 παιδιά εκ των οποίων ένα άνω των 13 ετών, μετά από περικοπές ύψους 8.543€ (35%) λαμβάνει ετήσιο εισόδημα 16.093€ και βρίσκεται 8% κάτω από το όριο κινδύνου της φτώχειας και 14% κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης.
ζ. Δνέας ΕΠΟΠ με 5 χρόνια υπηρεσίας και 1 παιδί ηλικίας 13 ετών και κάτω, μετά από περικοπές ύψους 6.406€ (34%) λαμβάνει ετήσιο εισόδημα 12.231€ και βρίσκεται 10% κάτω από το όριο κινδύνου της φτώχειας και 23% κάτω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Μια άλλη διάσταση της οικονομικής αφαίμαξης η οποία μεταφράζεται άμεσα σε απαξίωση του αμειβόμενου έργου δίνουν και τα παρακάτω παραδείγματα:
α. Υποστράτηγος με 37 χρόνια υπηρεσίας, έγγαμος με 2 παιδιά, μετά από περικοπές ύψους 17.014€ (40%) λαμβάνει ετησίως εισόδημα 25.633€, όσα ελάμβανε δηλαδή το 2009 ένας Λοχαγός με 18 χρόνια υπηρεσίας.
β. Παρόμοια το ετήσιο εισόδημα του Αρχηγού Στρατού, με 41 χρόνια υπηρεσίας, έγγαμου χωρίς παιδιά, περιορίστηκε στα 32.240€ όσα περίπου ελάμβανε ετησίως το 2009 ένας έγγαμος Αντισυνταγματάρχης με 25 χρόνια υπηρεσίας.
Έπειτα από όλες τις μειώσεις και τη μερική συμμόρφωση στην απόφαση 2193/2014 της ολομέλειας του ΣτΕ, οι εισαγωγικοί μισθοί, (πληρωτέο μηνιαίως) των στελεχών ανά κατηγορία διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΑΣΕΙ: Ανθλγός 1.028 €, ΑΣΣΥ: Λχίας 878 €, ΕΠΟΠ: Στρτης: 860 €.
Δυστυχώς η επταετής περίοδος της βίαιης οικονομικής προσαρμογής, η οποία δε συνοδεύτηκε από ανάλογη μείωση του κόστους ζωής, οδήγησε την Ελληνική οικογένεια και τον Έλληνα Στρατιωτικό σε οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο.
Πολύ σύντομα η Ομοδπονδία μας θα δημοσιοποιήσει την ανωτέρω μνημονσυθείσα μελέτη και την πρότασή της για το μισθολόγιο των στρατιωτικών. 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΣΩ TAXISNET! (ΟΔΗΓΙΕΣ - ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε.Σ.)