Zητούν πίσω 9.000 ευρώ από τους Στρατιωτικούς!


Το ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ με αναδρομική ισχύ για όσους στρατιωτικούς είχαν συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας και είχαν λάβει το εφάπαξ πριν την ισχύ νόμου του 2013, ζητά η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες στο προσεχές διάστημα θα κοινοποιηθεί η απόφαση στους «ενδιαφερόμενους» και το ποσό θα επιστραφεί πίσω τμηματικά σε άτοκες δόσεις των 100 ευρώ κάθε μήνα [Ν.4151/2013 (ΦΕΚ 103 Α’/29-04-2013) άρθρο 3 παρ. 7β], τα οποία θα κρατούνται απευθείας από την σύνταξη. Με απλά λόγια η κυβέρνηση όχι μόνο ζητά να επιστρέψουν οι στρατιωτικοί πίσω ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό που πιθανόν να έχουν ήδη επενδύσει, αλλά ο τρόπος «επιστροφής» ουσιαστικά δεν τους αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης. Εκείνο όμως που πραγματικά πονά του αξιωματικούς είναι η προεκλογική υπόσχεση ότι το ζήτημα θα «διευθετηθεί»…

Θυμίζουμε ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε δηλώσεις του σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ τον Ιούνιου του 2015 είχε αναφέρει «...είχα δηλώσει ότι στόχος είναι η άμεση εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την απόδοση της δικαιοσύνης σε σχέση με τις περικοπές στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Προσπαθήσαμε μέχρι τελευταία μέρα. Στόχος μας είναι, λοιπόν, να τακτοποιήσουμε άμεσα αυτόν τον ανοιχτό λογαριασμό. Ήδη τα χρήματα έχουν αποδεσμευθεί από εξοπλισμούς και βρίσκονται στο Υπουργείο των Οικονομικών, προκειμένου να αποδοθούν στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη μας».

Εκεί λοιπόν που τα στελέχη περίμεναν το περιβόητο 50% σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, μια νέα απόφαση που δεν τους έχει ακόμη κοινοποιηθεί αλλά είναι ειλημμένη, τους ζητά πίσω χρήματα από το εφάπαξ.

Θυμίζουμε ότι με έγγραφο του ΥΠΕΘΑ προς το υπουργείο Οικονομικών αλλά και τον πρωθυπουργό, ο ΥΕΘΑ ζητούσε την καταβολή του υπόλοιπου 50% σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ και συγκεκριμένα στα επίμαχα σημεία του έγγραφου (παρ. 1β, γ και δ) ανέφερε τα εξής:

«β. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος της Ελλάδος ορίζουν ότι η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.3068/2002 ορίζουν ότι το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, .........έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς στις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.
γ. Σε εκτέλεση των ανωτέρω, η Διοίκηση συμμορφούμενη μερικώς προς τις σχετικές Αποφάσεις του ΣτΕ, με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4307/2014, αναπροσάρμοσε τις αποδοχές των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ, αναδρομικά από 1-8-2012 (ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του Ν.4093/2012), όχι πλήρως αλλά μόνο κατά το ήμισυ (50%).
δ. Για λόγους χρηστής διοίκησης και ηθικής ικανοποίησης των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ –ΛΣ- ΕΛΑΚΤ, θα πρέπει οι σχετικές Αποφάσεις του ΣτΕ να εφαρμοστούν πλήρως, ήτοι να καταβληθεί αναδρομικά από 1-8-2012 και το υπόλοιπο 50% των αποδοχών στα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Προς τούτο το ΥΠΕΘΑ, σε συνεργασία με τα 2 συναρμόδια Υπουργεία, συγκρότησε επιτροπή με έργο τη σύνταξη σχεδίου νομοθετικής διάταξης και σχέδιο ΚΥΑ έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή και του υπόλοιπου 50% των αποδοχών στα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ, προκειμένου να έ χουμε πλήρη συμμόρφωση προς τις Αποφάσεις του ΣτΕ».


Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τον ΥΕΘΑ τα 170 εκατομμύρια που απαιτούνται για να επιστραφούν τα χρήματα που δικαιούνται οι στρατιωτικοί έχουν δεσμευθεί, αλλά μέχρι σήμερα ούτε έχει καταρτιστεί κάποιο πλαίσιο με το πως θα επιστραφούν ούτε έχει αναφερθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα. Αντ’αυτού η κυβέρνηση ζητά να επιστρέψουν χρήματα οι στρατιωτικοί που έλαβαν εφάπαξ με την συμπλήρωση 35ετίας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Η απόφαση θα αφορά εκείνους που είχαν συμπληρώσει 35ετία το 2012 και κάνοντας χρήση που νομίμου δικαιώματός τους, έλαβαν το σύνολο του εφάπαξ με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού.

Ειδικότερα, στη βάση υπολογισμού του εφάπαξ προσμετρούνται ο βασικός μισθός κατά την ημερομηνία εξόδου, το χρονοεπίδομα, το υψηλότερο επίδομα εξομάλυνσης που έχει λάβει ο δικαιούχος και το επίδομα ευθύνης ή απασχόλησης. Το άθροισμα αυτό πολλαπλασιάζεται επί τα πραγματικά χρόνια υπηρεσίας (δεν προσμετρούνται πλασματικά χρόνια), δηλαδή επί τα έτη που συμμετείχε ο δικαιούχος στον Ειδικό Λογαριασμό. Είναι λοιπόν ευνόητο πως η μείωση του ειδικού μισθολογίου που επεβλήθη στους στρατιωτικούς το 2012 επηρεάζει άμεσα και τον υπολογισμό του εφάπαξ.

Λόγω της αναδρομικής ισχύς που είχε ο νόμος, υπήρξαν περιπτώσεις στρατιωτικών από τους οποίους τα Ταμεία ζήτησαν πίσω χρήματα. Πρόκειται για την κατηγορία εκείνη των στρατιωτικών που έφυγαν μετά την 1/8/2012 και πρόλαβαν να εισπράξουν το εφάπαξ πριν από τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, όταν και ψηφίστηκε ο νόμος. Για παράδειγμα ένας στρατιωτικός που συμπλήρωσε 35ετία τον Σεπτέμβριο του 2013 και έλαβε το εφάπαξ, τον Ιανουάριο του 2013 σύμφωνα με τον ν.4151/2013-ΦΕΚ Α/103/29.04.2013 (άρθρο 3 παρ. 7β):


θα έπρεπε με αναδρομική ισχύ να επιστρέψουν οι μεν Ταξίαρχοι με 35ετια 18.000 ευρώ οι μεν Υποστράτηγοι 12.000. Τελικά το ποσό αυτό διαμορφώθηκε στα 9.000 και 6.000 ευρώ αντίστοιχα και η παρούσα κυβέρνηση που είχε αφήσει εμμέσως πλην σαφώς να καλλιεργηθεί στους κύκλους των στρατιωτικών η πεποίθηση ότι τελικά δεν θα τα επιστρέψουν, τελικά αποφάσισε ότι θα επιστραφούν με άτοκες δόσεις των 100 ευρώ για 90 μήνες σε ότι αφορά τους φέροντες τον βαθμό του Ταξιάρχου όταν συμπλήρωσαν την 35ετία και έκαναν χρήση του δικαιώματος λήψεως του εφάπαξ.


(kourdistoportocali.com 11/04/2016 – ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΜΑΝΑΚΑΝΑΤΑΣ)

http://staratalogia.blogspot.gr/2016/04/z-9000.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΣΩ TAXISNET! (ΟΔΗΓΙΕΣ - ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε.Σ.)