Τέλος οι Μεταθέσεις Στελεχών 2016!

Μεταθέσεις Στελεχών Έτους 2016
Σε συνέχεια της ενημέρωσης περί των διαδικασιών μεταθέσεων του Στρατού Ξηράς έτους 2016 που σας κοινοποιήθηκε στις 03 Μαρτίου τρέχοντος έτους, σας ενημερώνουμε ότι την 08 Ιουνίου 2016, έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί όλες οι διαταγές Τακτικών μεταθέσεων.

Το τεθέν χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και ενεργειών, ολοκληρώθηκε μία εβδομάδα νωρίτερα από την ημερομηνία που καθορίστηκε, επιτυγχάνοντας το στόχο που τέθηκε.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις