Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών στην ΕΥΔΑΠ

Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν το αίτημα τους σε οποιοδήποτε από τα 12 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ.
Έως τις 30 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι καταναλωτές της ΕΥΔΑΠ να ρυθμίσουν σε δόσεις την αποπληρωμή των οφειλών τους προς την επιχείρηση, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας Ύδρευσης.
Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλουν το αίτημα τους σε οποιοδήποτε από τα 12 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι:
- Η ύπαρξη πάσης φύσεως οφειλής άνω των 60 ευρώ.
- Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 20 ευρώ.
- Για την έγκριση της δοσιακής ρύθμισης απαιτείται η άμεση καταβολή της πρώτης από τις εγκεκριμένες δόσεις, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής στο διακανονισμό.
Οι οφειλέτες πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
- Αντίγραφο λογαριασμού της ΕΥΔΑΠ.
- Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).
- Έντυπο Ε9 (σε περίπτωση που ο αιτών είναι ιδιοκτήτης) ή μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση που ο αιτών είναι ένοικος).
- Αίτηση-δήλωση του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτών με την οποία αναγνωρίζουν τις οφειλές και αποδέχονται τη ρύθμισή τους σε δόσεις.
Επίσης, στην περίπτωση που ο αιτών έχει υπαχθεί στο Ν. 4320/15, αλλά δεν έχει αιτηθεί τη χορήγηση ΕΕΤ, απαιτείται είτε η προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού υπαγωγής στο Νόμο, είτε να γνωρίζει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
Στην περίπτωση που ο αιτών είναι ενταγμένος στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) της ΔΕΗ, απαιτείται πρόσθετα η προσκόμιση πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ, στον οποίο να φαίνεται ότι του έχει χορηγηθεί ΚΟΤ.
Το πρόγραμμα της ρύθμισης οφειλών προβλέπει:
- Απαλλαγή από το σύνολο των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/τόκων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
- Απαλλαγή από το 50% του συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/τόκων εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί κατά ανώτατο όριο μέχρι 6 έντοκες μηνιαίες δόσεις.
- Απαλλαγή από το σύνολο των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/τόκων για τους δικαιούχους ΕΕΤ της ΕΥΔΑΠ, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί κατά ανώτατο μέχρι 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις.
- Απαλλαγή από το σύνολο των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων/τόκων για τους οφειλέτες που είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ της ΔΕΗ, εφόσον η οφειλή ρυθμιστεί κατά ανώτατο μέχρι 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.
- Δυνατότητα ρύθμισης της οφειλής κατά ανώτατο μέχρι 36 έντοκες μηνιαίες δόσεις για όσους οφειλέτες δεν υπάγονται ή δεν επιλέξουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις ευνοϊκής ρύθμισης.
- Εξέταση ειδικών περιπτώσεων αποπληρωμής οφειλών από αρμόδια Επιτροπή ή και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ.

ΠΗΓΗ : www.bankingnews.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις