«Ανάσα» σε χιλιάδες δανειολήπτες δίνει η Εθνική - Οι 4 λύσεις στήριξης των αδύναμων

Ανάλογα με το είδος της οφειλής και τα οικονομικά δεδομένα, η Εθνική μπορεί να βρει αμοιβαία αποδεκτές λύσει.
Συνεπείς στη δέσμευσή της για τη στήριξη των δανειοληπτών, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ πλέγμα λύσεων, προκειμένου να στηρίξει τους δανειολήπτες της που αδυνατούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Ο μεγάλος στόχος της Εθνικής είναι να βρει λύσεις μακροπρόθεσμες και αποτελεσματικές ώστε να καταφέρει να βοηθήσει στην ένταξη της μεγάλης μερίδας πληθυσμού που έχει δάνεια σε καθυστέρηση, στο παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας και πάλι και στην ενημερότητα.
Όπως έχει τονίσει η ίδια η διοίκηση της Εθνικής τους τελευταίους μήνες, η κίνηση αυτή στηρίζεται στη φιλοσοφία της Εθνικής για την ανάπτυξη αλλά και την ορθή χρήση των κεφαλαίων της.
Οι δύο λόγοι που κάνουν επιτακτική την ορθή και δίκαιη αντιμετώπιση των δανείων σε καθυστέρηση είναι οι εξής: πρώτον, πως η μακροχρόνια και αποτελεσματική διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση θα απελευθερώσει κεφάλαια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν - και αυτό τώρα, ύστερα από 7 χρόνια ύφεσης είναι απαραίτητο - για την χρηματοδότηση της οικονομίας, σε επενδύσεις και επιχειρήσεις που βασίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην ορθή ανάληψη κινδύνου.
Ο δεύτερος λόγος που καθιστά αυτή τη αντιμετώπιση επιτακτική, είναι ο σεβασμός που οφείλει να δείξει το τραπεζικό σύστημα στα κεφάλαια των καταθετών του και στα κεφάλαια - ιδιωτικά, θεσμικά και δημόσια - που υποστήριξαν τις ανακεφαλαιοποιήσεις του συστήματος τα τελευταία χρόνια.
Το μεγάλο ύψος κεφαλαίων που χρειάστηκε το σύστημα τα τελευταία χρόνια προήλθε πρώτα από το κενό που άφησε πίσω του το PSI, που οδήγησε στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους εις βάρος των τραπεζικών κεφαλαίων, και ύστερα από το μεγάλο ύψος προβλέψεων που χρειάστηκε το σύστημα για να καλύψει τυχόν μη επιστρεπτέα κεφάλαια από τα δάνεια σε καθυστέρηση προς τους καταθέτες.

Πως θα γίνει αυτό;

Οι λύσεις που προτείνει η Εθνική

Ανάλογα με το είδος της οφειλής και τα οικονομικά δεδομένα, η Εθνική μπορεί να βρει αμοιβαία αποδεκτές λύσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσει ο δανειολήπτης το οικονομικό του ζήτημα.
Τα στελέχη των Καταστημάτων της βρίσκονται δίπλα στους δανειολήπτες για να αναλύσουν τις ανάγκες τουςς, να ακούσουν τους προβληματισμούς τους και να προτείνουν τις κατάλληλες για αυτούς λύσεις.
Οι νέοι όροι αποπληρωμής των δανείων και των καρτών που θα προτείνουν, θα επιτρέψουν στους δανειολήπτες να διαχειριστούν καλύτερα το διαθέσιμο μηνιαίο εισόδημά τους.

Οι βασικές επιλογές που έχουν είναι οι εξής

-> Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου σας

Με τη λύση αυτή παρατείνεται η χρονική διάρκεια αποπληρωμής της οφειλής σας και μειώνεται η μηνιαία σας δόση.       

Παράδειγμα

Αν η οφειλή σας από στεγαστικό δάνειο προς την Τράπεζα ανέρχεται σε €100.000, η διάρκεια αποπληρωμής της είναι 20 έτη και το ετήσιο επιτόκιο είναι 2,20%, η μηνιαία σας δόση ανέρχεται σε €515. Παρατείνοντας τη διάρκεια του δανείου σας για άλλα 20 έτη (στα 40 έτη συνολικά), η μηνιαία δόσης σας μειώνεται στα €313.

->Καταβολή μόνο τόκων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Μπορείτε να πληρώνετε μόνο τόκους για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. 2 έτη) και έτσι μειώνετε τη μηνιαία σας δόση για το διάστημα αυτό. Μετά το τέλος της περιόδου καταβολής μειωμένης δόσης, το ύψος της δόσης σας αναπροσαρμόζεται εκ νέου. Αν, σε συνδυασμό με τη λύση αυτή, παρατείνετε και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σας (ισχύει για ορισμένα δανειακά προϊόντα), μπορείτε να αντισταθμίσετε τη μελλοντική αύξηση της μηνιαίας σας δόσης.

Παράδειγμα

Αν η οφειλή σας από στεγαστικό δάνειο προς την Τράπεζα ανέρχεται σε €100.000, η διάρκεια αποπληρωμής της είναι 20 έτη και το ετήσιο επιτόκιο είναι 2,20%, η μηνιαία σας δόση ανέρχεται σε €515.

•     Καταβάλλοντας μόνο τόκους για 2 έτη, η μηνιαία σας δόση μειώνεται κατά 64%, στα €183. Μετά τα 2 έτη, η μηνιαία σας δόση αναπροσαρμόζεται στα €561.

•     Εάν σε συνδυασμό με τη λύση αυτή παρατείνετε και τη διάρκεια αποπληρωμής της οφειλής σας για άλλα 20 έτη (στα 40 έτη συνολικά), η μηνιαία σας δόση μειώνεται περαιτέρω στα €324.

->Καταβολή ποσοστού δόσης (μειωμένη δόση)

Για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (3 έτη) έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε μειωμένη δόση, ανάλογα με το ύψος του τρέχοντος εισοδήματός σας. Μετά το τέλος αυτής της περιόδου, το ύψος της δόσης σας αναπροσαρμόζεται εκ νέου. Αν, σε συνδυασμό με τη λύση αυτή, παρατείνετε και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σας (ισχύει για ορισμένα δανειακά προϊόντα), μπορείτε να αντισταθμίσετε τη μελλοντική αύξηση της μηνιαίας σας δόσης.

Εφόσον, καταβάλλετε κάθε μήνα εμπρόθεσμα τη δόση του νέου σας δανείου, έχετε και πρόσθετη επιβράβευση, καθώς για συγκεκριμένο διάστημα δεν κεφαλαιοποιούνται τυχόν τόκοι που δε καλύπτονται από το ποσό της δόσης σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Παράδειγμα

Αν η οφειλή σας από στεγαστικό δάνειο προς την Τράπεζα ανέρχεται σε €100.000, η διάρκεια αποπληρωμής της είναι 20 έτη και το ετήσιο επιτόκιο είναι 2,20%, η μηνιαία σας δόση ανέρχεται σε €515.

•     Καταβάλλοντας το 40% της αρχικής μηνιαίας δόσης για 3 έτη και επιμηκύνοντας τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου σας για άλλα 20 έτη (στα 40 έτη συνολικά), η μηνιαία σας δόση μειώνεται κατά μέσο όρο σε €128. Με την εμπρόθεσμη τακτοποίηση της μηνιαίας σας δόσης, δεν θα κεφαλαιοποιηθούν τόκοι ύψους €1.978, ως επιβράβευση της συνέπειάς σας για την τήρηση των όρων της ρύθμισης.

•     Μετά τη λήξη της περιόδου μειωμένης δόσης, η μηνιαία σας δόση αναπροσαρμόζεται στα €329.

->Συγκέντρωση καταναλωτικών οφειλών σε νέο δάνειο  

Μπορείτε να συγκεντρώσετε τις οφειλές σας από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες σε ένα νέο δάνειο, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Σε κάποιες περιπτώσεις ζητείται η παροχή εξασφάλισης επί ακινήτου, επιλογή που προσφέρει μειωμένο επιτόκιο και δυνατότητα παράτασης της διάρκειας αποπληρωμής.

Παράδειγμα

Με καταβολή μόνο τόκων για 1 έτος, επιμήκυνση της διάρκειας στα 15 έτη και ενδεικτικό ετήσιο επιτόκιο 6,60%, η δόση του δανείου σας από συγκέντρωση καταναλωτικών οφειλών, με προσημείωση ακινήτου ύψους €25.000, μειώνεται στα €138. Μετά τη λήξη της περιόδου καταβολής μόνο τόκων, η συνολική τοκοχρεολυτική δόση του δανείου σας διαμορφώνεται στα €228.

Οι λύσεις που σας προτείνονται είναι ενδεικτικές, αφορούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υπόκεινται σε όρους και προϋποθέσεις.

Οι δανειολήπτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους της Εθνικής, προκειμένου συζητήσουμε τη λύση που ταιριάζει στις δικές τους ανάγκες

Επισκεφθείτε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας
Καλέστε στο 210 48 59 000 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-20:00)
Εάν επιθυμείτε να εξετάσουμε τα οικονομικά σας δεδομένα σας και να σας προτείνουμε τις κατάλληλες για εσάς λύσεις, συμπληρώστε την Αίτησή σας ηλεκτρονικά
Εάν επιθυμείτε να σας καλέσει εκπρόσωπος της Τράπεζας, συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός δύο εργασίμων ημερών
 
ΠΗΓΗ : www.bankingnews.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΣΩ TAXISNET! (ΟΔΗΓΙΕΣ - ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε.Σ.)