ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΩ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ
Γράφει ο Ιωάννης Δημητρόπουλος


Αντιστράτηγος – Μαθηματικός


Τις τελευταίες ημέρες πολύς λόγος γίνεται για το θέμα της στρατιωτικής θητείας, το οποίο ήλθε στην επικαιρότητα ύστερα από την ενημέρωση που έγινε  στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκ μέρους της ηγεσίας του ΥΕΘΑ.

        Ενώ όλοι αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση στις ένοπλες δυνάμεις έχει φθάσει στο μη περαιτέρω τόσο από πλευράς επάνδρωσης των μονάδων όσο και από πλευράς εκπαίδευσης των στρατιωτών, εντούτοις όταν το θέμα έρχεται προς συζήτηση, αναβάλλεται, εκ μέρους των κυβερνώντων, συνεχώς για το μέλλον με τη δικαιολογία ότι « οι νέοι μας έχουν υποφέρει τα τελευταία χρόνια τα πάνδεινα, δεν θα τους φορτώσουμε και τρείς μήνες επιπλέον θητεία ή δεν θα τους υποχρεώσουμε να στρατευθούν στα 18».

         Θέλουμε εξ αρχής να καταστήσουμε σαφές ότι το πρόβλημα της θητείας δεν είναι εύκολο, καθόσον για την επίλυσή του πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι μόνο τα επιχειρησιακά κριτήρια αλλά και οι οικονομικές επιπτώσεις και οι κοινωνικές αντιδράσεις που προκαλεί το θέμα αυτό.  Μπορούμε να πούμε ότι μοιάζει με μια δύσκολη εξίσωση που έχει γνωστούς και άγνωστους όρους, σταθερούς και μεταβλητούς παράγοντες που πρέπει να προσδιορίσουμε και να υπολογίσουμε με ορθολογισμό. Πάντως ένα είναι βέβαιο ότι  ο Έλληνας είναι πρόθυμος να υποστεί οποιεσδήποτε θυσίες, προκειμένου  η χώρα του να έχει αξιόμαχο στρατό και ανά πάσα στιγμή έτοιμο να εξασφαλίσει την εθνική άμυνά της και να υπερασπίσει την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας του.

         Η  Ελλάδα λόγω της επιθετικής πολιτικής της Τουρκίας, που υλοποιείται τόσο με τη διάταξη και τον προσανατολισμό των δυνάμεων της όσο και με τις δηλώσεις του προέδρου της, αλλά και των άλλων απειλών που εμφανίζονται τελευταία ,όπως οι αλυτρωτικές κινήσεις της Αλβανίας και των Σκοπίων, είναι εξαναγκασμένη να διατηρεί στρατό αξιόμαχο και ικανό για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτούς τους κινδύνους . Η ύπαρξη της υποχρεωτικής θητείας αποτελεί τη μόνη λύση για τη χώρα μας, καθόσον η Ευρώπη δεν αναλαμβάνει την εξασφάλιση των συνόρων της   και τα οικονομικά της δεν της επιτρέπουν τη συντήρηση επαγγελματικού στρατού.

        Εξυπακούεται ότι  πριν από τον καθορισμό του χρόνου της θητείας πρέπει να ολοκληρωθεί η νέα δομή δυνάμεων προκειμένου οι Ένοπλες Δυνάμεις να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αμυντικής πολιτικής της χώρας μας. Η αναδιοργάνωση και η ανάπτυξη και  των τριών κλάδων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες επιχειρησιακές  απαιτήσεις και να είναι προσαρμοσμένες στον εθνικό αμυντικό μας σχεδιασμό με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της  ταχύτητας αντίδρασης των δυνάμεων και με επιδίωξη παράλληλης μείωσης του κόστους λειτουργίας τους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη διάταξη των μονάδων και στο κλείσιμο των αχρήστων στρατοπέδων, που πρέπει να γίνουν με αμιγώς επιχειρησιακά κριτήρια και όχι με το εάν αποτελούν  « κομματικό εργαλείο » των τοπικών  Βουλευτών και Δημάρχων.

         Η αποστολή του στρατού ,έναντι των κληρωτών οπλιτών , είναι να  τους «στρατιωτικοποιήσει» προκειμένου να γίνουν ικανοί μαχητές ,ώστε αν χρειασθεί να εκπληρώσουν σωστά τα καθήκοντά τους . Η στρατιωτική αγωγή για να είναι πλήρης πρέπει να  απευθύνεται στο νου, στο σώμα και στο συναίσθημα , δηλαδή, απαιτείται απόκτηση των προβλεπομένων γνώσεων ,σκληραγωγία και αύξηση της σωματικής αντοχής καθώς ανάπτυξη των στρατιωτικών αρετών και της πίστης εξ ων πηγάζει η αγωνιστικότητα και η θέληση για αντίσταση . Σήμερα αυτός ο στόχος δεν επιτυγχάνεται εξ αιτίας της μικρής δύναμης των μονάδων και της μειωμένης θητείας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σε ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού  και κυρίως στους νέους η αίσθηση ότι η θητεία δεν προσφέρει τίποτε και ότι αποτελεί χάσιμο χρόνου. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ο χρόνος  της θητείας να επαρκεί για την εκπαίδευση του στρατιώτη, διαφορετικά ο κληρωτός θα απολύεται ανεκπαίδευτος και θα καταθέτει  την εμπειρία ότι στρατός  σημαίνει «σκοπιά, αγγαρεία και Κ.Ψ.Μ» .

       Κατά την άποψή μας ο χρόνος της θητείας πρέπει να πληροί δύο όρους/ προϋποθέσεις. Πρώτον να συμπληρώνεται η δύναμη του στρατού σε  κληρωτούς οπλίτες στο προβλεπόμενο από τη δομή δυνάμεων ποσοστό της και δεύτερον να επαρκεί για την εκπαίδευση των στρατιωτών. Ο πρώτος όρος είναι αναγκαίος προκειμένου μια μονάδα να μπορεί να διεξάγει εκπαίδευση αλλά και να είναι επιχειρησιακά έτοιμη. Μονάδα που έχει παρούσα δύναμη μικρότερη από το 80% της προβλεπόμενης δύναμής της δεν μπορεί να κάνει σωστά ούτε εκπαίδευση ούτε να συντηρήσει το υλικό της ,καθόσον το 25% του προσωπικού της απασχολείται καθημερινά με θέματα ασφαλείας, διοικητική μέριμνα, διοικητικές υποχρεώσεις ,κ.λπ.

       Το πρόβλημα ,λοιπόν, είναι να προσδιορισθούν οι προαναφερθέντες όροι. Όμως, σε καμία περίπτωση ο χρόνος για την επίτευξη της προβλεπομένης δύναμης του στρατού σε κληρωτούς οπλίτες δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το χρόνο που απαιτείται για την εκπαίδευση του στρατιώτη . Ο απαιτούμενος αριθμός(ΑΑ) σε κληρωτούς οπλίτες σε ετήσια βάση υπολογίζεται με μια μόνο αριθμητική πράξη  π.χ  Κλάση . Έτη=ΑΑ. Έστω ότι θέλουμε  65.000 στρατιώτες για να συμπληρώσουμε την προβλεπόμενη δύναμη του στρατού αλλά η κλάση αποδίδει 52.000.Πόση πρέπει να είναι η θητεία για να επιτευχθεί αυτό;

  52.000.Χ=65.000 άρα Χ =65.000/52.000,Χ=1,25 έτη ή  Χ=15 μήνες.

       Για  τον προσδιορισμό της θητείας με καθαρά εκπαιδευτικά κριτήρια απαιτείται να ληφθούν υπόψη το  γνωστικό αντικείμενο, οι νόμοι της μάθησης, η κλιμάκωση και η οργάνωση της εκπαίδευσης σε κύκλους και στάδια καθώς και ο απαιτούμενος χρόνος αφομοίωσης των γνώσεων. Η απόλυτη κατανόηση των αντικειμένων επιτυγχάνεται με την άσκηση και  τη συστηματική επανάληψη των ίδιων κινήσεων και των ίδιων ενεργειών. Με βάση ,λοιπόν, τα κριτήρια αυτά και προκειμένου ο στρατιώτης να είναι άρτια εκπαιδευμένος θα πρέπει ο χρόνος της θητείας  να καθορισθεί τουλάχιστον στους 12 μήνες. Υπάρχουν ορισμένοι που ισχυρίζονται ότι  οι 6- 9 μήνες είναι αρκετοί για την εκπαίδευση του στρατιώτη. Δεν θέλουμε και δεν επιθυμούμε να σχολιάσουμε τέτοιες απόψεις θα υπενθυμίσουμε όμως τούτο και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά , ότι ο σκοπός της στρατιωτικής εκπαίδευσης δεν είναι μόνο η μετάδοση των γνώσεων στους στρατιώτες αλλά και η απόκτηση τούτων από αυτούς, που σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι απαιτείται και ο ανάλογος χρόνος για την αφομοίωσή τους. 

         Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι  παρατηρούνται πολλές απώλειες κληρωτών σε κάθε κλάση εξ αιτίας των αναβολών λόγω σπουδών, οι οποίες διαρκούν από το 18ο  μέχρι το 32ο   έτος της ηλικίας τους σε ορισμένες περιπτώσεις. Ενώ οι φυσιολογικές απώλειες ,λόγω υγείας κ.λπ, ανέρχονται σε κάθε κλάση  περίπου στο 8-10%  οι τελικές φθάνουν και στο 40%.Ήτοι από μια αναμενόμενη κλάση 50.000 να παρουσιάζονται προς κατάταξη  30.000.Το πρόβλημα αυτό δύναται να επιλυθεί με την καθιέρωση της υποχρεωτικής στράτευσης στα 18,δηλαδή με την αναβολή των σπουδών λόγω στράτευσης. Με την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, μερικοί ισχυρίζονται ότι ο στρατός θα στερηθεί ορισμένων επιστημόνων όπως είναι οι μηχανικοί ,ιατροί ,χειριστές υπολογιστών κ.λπ. Κατά την άποψή μας, το στράτευμα είναι αύταρκες  και το μόνο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί είναι η επάνδρωση των μονάδων με ιατρούς, επειδή οι στρατιωτικοί ιατροί δεν επαρκούν προς τούτο.

         Με τη στράτευση στα 18, αναβολή λόγω σπουδών να δίνεται μόνο σε δύο περιπτώσεις, πρώτον για την ολοκλήρωση των σπουδών του Λυκείου και δεύτερον σε όσους εισέρχονται στην Ιατρική Σχολή Αθηνών με τις πανελλήνιες εξετάσεις, που είναι κατά κανόνα και οι καλλίτεροι μαθητές ,διότι όπως προαναφέρθηκε οι ιατροί είναι η μόνη  κατηγορία επιστημόνων που δεν δύναται να καλύψει ο στρατός . Με την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής στράτευσης στα 18, όσοι βρίσκονται σε αναβολή λόγω σπουδών, θα πρέπει να κατανεμηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύψουν για 8-10 έτη τις ανάγκες σε Δόκιμους Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς και σε οπλίτες  το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία.  

          Με την  καθιέρωση θητείας 12 μηνών και στράτευση στα 18 για μια 10ετία η οροφή της δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων θα συμπληρώνεται από τους άρρενες, καθόσον οι κλάσεις από το 2016 μέχρι το 2026 αριθμούν πάνω από 50.000 άτομα  και επομένως δεν απαιτείται η στράτευση των Ελληνίδων.

          Με την καθιέρωση 12μηνης θητείας θα υπάρξει μια πρόσθετη δαπάνη 600 ευρώ περίπου για κάθε στρατιώτη για τους επιπλέον τρεις μήνες θητείας (μισθοτροφοδοσία, τυχόν αντικατάσταση ειδών ένδυσης και υπόδησης, κλπ). Μια άλλη πτυχή της οικονομικής διάστασης του θέματος θα είναι και η επιβάρυνση των οικογενειών των στρατιωτών με 450 ευρώ περίπου για τους επιπλέον 3 μήνες

         Συνοψίζοντας τα όσα  προαναφέρθηκαν καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα τα οποία αποτελούν και τις προτάσεις για τη θητεία.

         α. Η Τουρκική απειλή είναι υπαρκτή, διαρκής και αμείωτη και επομένως η χώρα μας πρέπει να διατηρεί Ένοπλες Δυνάμεις ικανές να την αντιμετωπίσουν.

         β. Η ύπαρξη υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας αποτελεί μονόδρομο, καθόσον η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας δεν επιτρέπει άλλες επιλογές, όπως προσλήψεις ΕΠΟΠ, κ.λπ.

         γ. Καθορισμός, με καθαρά επιχειρησιακά κριτήρια, της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων και  κλείσιμο αμέσως των άχρηστων στρατοπέδων.

         δ. Αναβολή των σπουδών λόγω θητείας, δηλαδή, καθιέρωση υποχρεωτικής θητείας στα 18. Αναβολή λόγω σπουδών να δικαιούνται μόνο  όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει το Λύκειο και οι επιτυχόντες μέσω των πανελληνίων εξετάσεων στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

         ε. Η χρονική διάρκεια της θητείας στο Στρατός Ξηράς να καθορισθεί στους 12 μήνες , καθόσον ο χρόνος αυτός είναι με καθαρά εκπαιδευτικά κριτήρια ο ελάχιστος χρόνος για την εκπαίδευση του στρατιώτη, παράλληλα δε η κάθε κλάση αποδίδει τον απαιτούμενο αριθμό κληρωτών για τη συμπλήρωση της δύναμης του στρατού στην προβλεπόμενη οροφή.

         στ. Η θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία να είναι 15 μήνες και των Εφέδρων Αξιωματικών 18 μήνες. Για τις άλλες κατηγορίες να ισχύσει ότι ίσχυε το 2009, όταν η θητεία ήταν 12 μήνες.

          ζ. Με την στράτευση στα 18 οι τελούντες σε αναβολή (παλαιοτέρων κλάσεων)  να καλύπτουν τις ανάγκες σε Δ.Ε.Α, του Π.Ν και της Π.Α.

           η. Εφόσον εφαρμοσθεί η έναρξη των στρατιωτικών υποχρεώσεων στο 18 έτος ,τότε για 8-10 έτη δεν απαιτείται στράτευση και τωνΕλληνίδων διότι η δύναμη του στρατού σε κληρωτούς θα συμπληρώνεται από τους άρρενες.  

        Τέλος νομίζουμε ότι η παραπάνω διαδικασία για τον προσδιορισμό του χρόνου της θητείας είναι η ενδεδειγμένη, οποιαδήποτε άλλη ενδεχομένως να έχει θεωρητικό ενδιαφέρον δεν θα έχει όμως πρακτική χρησιμότητα .

http://kranosgr.blogspot.gr/2016/11/12.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΣΩ TAXISNET! (ΟΔΗΓΙΕΣ - ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε.Σ.)