Λύση από Καμμένο στη στέγαση εκπαιδευτικών


Παραχωρούνται οικήματα της Αεροπορίας στη Σαντορίνη για όσους αδυνατούν να βρουν σπίτι.

Λύση στο πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών οι οποί­οι δεν μπορού­σαν να βρουν σπίτι να μεί­νουν στη Σαντορίνη, επειδή τα ενοίκια ήταν τόσο υψηλά όσο οι... μηνιαίες αποδοχές τους, δίνει ο υπουργός Εθνι­κής Άμυνας Πάνος Καμμέ­νος. Διαθέτει διαμερίσμα­τα της Πολεμικής Αεροπο­ρίας εντός του αεροδρομίου του νησιού για την άμεση κά­λυψη των αναγκών τους και συμβάλλει έτσι στην αντιμε­τώπιση ενός σοβαρού κοινω­νικού προβλήματος.

Ένα πρόβλημα που ανέδειξε η «δημοκρατία», με αφορμή τις καταγγελίες αναπληρωτών καθηγητών και δασκάλων που τοποθετήθη­καν σε σχολεία των Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων και η Σαντορίνη, είναι ότι αναγκάστηκαν να διανυκτερεύσουν στα αυτοκίνητά τους ή σε πα­γκάκια γιατί δεν κατάφεραν να βρουν δωμάτια σε ξενο­δοχεία ή ενοικιαζόμενα δω­μάτια. Η εφημερίδα μας είχε ζητήσει την ευαισθητοποίηση των ιδιωτών, κάτι που έγινε τις τελευταίες ημέρες, όπως δήλωσε ο δήμαρχος του νη­σιού Νικόλαος Ζώρζος, αλλά ανέλαβε δράση και ο Π. Καμ­μένος, προκειμένου να μπο­ρέσει να τακτοποιηθεί το σύ­νολο των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτε­ροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ύστερα από πρόταση του αρχηγού ΓΕΑ, Αντιπτεράρχου Χρήστου Χριστοδούλου, οι­κήματα που βρίσκονται εντός του αεροδρομίου της Σαντο­ρίνης θα διατεθούν σε εκπαιδευτικούς ή και σε στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (πυροσβέστες, αστυνομικοί, λιμενικοί) που αδυνατούν να βρουν σπίτι στη Σαντορί­νη. Για την απόφασή του αυ­τή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε τον δήμαρχο του νησιού Νικόλαο Ζώρζο, με τον οποίο συναντήθηκε χθες στο Πεντάγωνο, ενώ, όπως δήλωσε, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κατασκευα­στούν και νέα οικήματα στο κοσμοπολίτικο νησί.

Τα οικήματα που διαθέτει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι τουλάχιστον δέκα, πλήρως ανακαινισμένα, αυ­τόνομα (με κουζίνα και μπά­νιο) και μπορούν να φιλο­ξενήσουν δύο άτομα. Χρη­σιμοποιούνταν μέχρι τώρα από το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, τους καλοκαιρινούς μήνες, για έκτα­κτες υπηρεσιακές ανάγκες ή ως παραθεριστικές κατοικίες με ένα μικρό ημερήσιο αντίτι­μο. Συμβολικό θα είναι και το ποσό που θα δώσουν οι εκπαιδευτικοί ή τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που θα τα χρησιμοποιήσουν.

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-22/09/2017)
http://staratalogia.blogspot.gr/2017/09/blog-post_56.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΜΕΣΩ TAXISNET! (ΟΔΗΓΙΕΣ - ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ε.Σ.)