Μεταθέσεις Στρατιωτικών 2018: Πρoς παράταση έως τις 10 Μαρτίου ο υπολογισμός των μορίωνΕντός των προσεχών εβδομάδων αναμένεται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ η αναθεωρημένη υπουργική απόφαση για την μοριοδότηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων για την μετάθεσή τους στις νέες υπηρεσίες. Σύμφωνα πάντως με τις πληροφορίες του OnAlert η διαδικασία βαίνει προς παράταση και αντί της 20ης Φεβρουαρίου αναμένεται, εκτός απροόπτου, να ολοκληρωθεί στις 10 Μαρτίου χωρίς να αποκλείεται να ζητηθεί και νέα αλλαγή στις προθεσμίες.

Αν δεν υπάρξουν νέες τροποποιήσεις, έως και την οριστική επικύρωσή της, η αναθεωρημένη υπουργική απόφαση εκτός από την ρητή πρόβλεψη ότι δεν θα «γράφεται»-όπως τώρα-στο «κοντέρ» του στελέχους ως πραγματικός, o χρόνος που θα διανύεται σε υπηρεσία στην οποία θα μετακινείται με διάθεση από τον αρχικό φορέα τοποθέτησης, το νέο σύστημα μοριοδότησης εξομοιώνει τους υπηρετούντες στα στρατιωτικά γραφεία με εκείνους στα επιτελεία.

Επιπλέον στην αποτίμηση των τυπικών προσόντων θα προσμετρώνται και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών. Ακόμη με βάση το υπάρχον προσχέδιο, επέρχονται αλλαγές στην μοριοδότηση για τις ακριτικές φρουρές καθώς επίσης στις προβλέψεις για τις δυνατότητες επιλογής υπηρεσίας για τις γυναίκες που υιοθετούν παιδί.

Σε κάθε περίπτωση, στα επιτελεία και των τριών κλάδων μελετώνται επισταμένα, από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας όταν και τους διανεμήθηκε το σχετικό προσχέδιο, όλες οι προτεινόμενες αλλαγές στο ισχύον καθεστώς. Άλλωστε μετά την ηλεκτρονική υποβολή των Δήμων προτίμησης για το τρέχον έτος και την ολοκλήρωση της σύνταξης των σχετικών πινάκων, εντός των προσεχών εβδομάδων αναμένεται να κοινοποιηθούν οι τακτικές τοποθετήσεις των στρατιωτικών.

Υπενθυμίζεται ότι οι στρατιωτικοί καλύπτουν θέσεις που προβλέπονται από το βαθμό και την ειδικότητά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ), τις εκάστοτε υπηρεσιακές απαιτήσεις και βάσει του συστήματος μοριοδότησης. Στις προβλέψεις πάντως της ισχύουσας νομοθεσίας, περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις και κριτήρια, που λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση των αποφάσεων μετάθεσης.

Μεταξύ άλλων είναι τα κριτήρια: της προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης του στρατιωτικού, η κατάσταση υγείας του στελέχους αλλά και των προσώπων του στενού συγγενικού του περιβάλλοντος. Βαρύνουσα σημασία έχουν και κριτήρια όπως η συνυπηρέτηση συζύγων Στρατιωτικών, αλλά και διαζευγμένοι με τέκνα.

Επιπρόσθετα στρατιωτικός που έχει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία 67% μετατίθεται (ή παραμένει) υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής του. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο Στρατιωτικός δεν συμφωνεί με τον τόπο μετάθεσής του, έχει το νόμιμο δικαίωμα να προσφύγει κατά της διαταγής μετάθεσης του εντός 5 ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν (με ενδικοφανή προσφυγή).

Στην προσφυγή του μπορεί να επικαλεστεί όλους εκείνους τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την παραμονή ή την μετάθεσή του σε συγκεκριμένο τόπο προτίμησης. Το Συμβούλιο Μεταθέσεων κρίνει και απαντά αιτιολογημένα στα αιτήματα των στρατιωτικών. Στην περίπτωση που το νόμιμο αίτημα του στρατιωτικού δεν γίνει δεκτό μπορεί να ακολουθήσει την δικαστική οδό (με ασφαλιστικά μέτρα για την αναστολή της μετάθεσής του).


http://staratalogia.blogspot.gr/2018/02/2018-o-10.html
(onalert.gr)


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις