Η δικαίωση (από το ΣτΕ) των στελεχών ΕΔ-ΣΑ φέρνει λεφτά, αν και εφόσον δοθούν


 Τι συνεπάγονται για τις συνολικές απολαβές τους το τελεσίγραφο του Συμβουλίου της Επικράτειας και η υλοποίησή του από την κυβέρνηση.
 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΤΣΑΣ: Μπαίνει ένα ζή­τημα στην πλήρη λύση του, ώστε να επιστραφούν τα χρήματα σε αυτούς που τους οφείλονται.
 Νέος πονοκέφαλος για το ΥΠ.ΟΙΚ., το οποίο θα πρέπει να καταβάλει αναδρομικά 65 μηνών, αν θέλει να αποφύγει ένα διόλου ευκαταφρό­νητο πρόστιμο.

Περιθώριο συμμόρφωσης της κυβέρνησης στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μέ­χρι τις 23 Οκτωβρίου 2018 δί­νει το νέο πρακτικό που εξέδω­σε το Τριμελές Συμβούλιο του ΣτΕ, ύστερα από αίτηση των ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το γεγονός ότι παρέχει ένα τόσο μεγάλο περιθώριο, αντί του συνηθισμένου, που είναι δύο με τρεις μήνες, χαρακτηρίστηκε ως χαριστική παράταση από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομο­σπονδίας Αστυνομικών Υπαλλή­λων (ΠΟΑΣΥ), Γρηγόρη Γερακαράκο, ο οποίος ωστόσο δήλωσε δικαιωμένος από την απόφαση. Το ΣτΕ δεν κάνει βήμα πίσω και ζητά από την κυβέρνηση να επα­ναφέρει τους μισθούς των στρατιωτικών στα επίπεδα όπου ήταν τον Ιούλιο του 2012.

Η προηγούμενη κυβέρνηση, με τον Νόμο 4307/2014, έδωσε τμηματικά το 50% των αναδρομικών που προκύπτουν από την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε 36 ισόποσες δόσεις, με πρώτη τον Δεκέμβριο του 2014 και τε­λευταία τον Ιανουάριο του 2018. Η σημερινή κυβέρνηση, ωστό­σο, τον Μάιο του 2017 άλλαξε πλήρως τη δομή του μισθολο­γίου για Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, αποφεύγοντας έτσι την επαναφορά των μι­σθώνστα επίπεδα του 2012, με τον Νόμο 4472/17.

Οι στρατιωτικοί έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις τα τρία τελευ­ταία χρόνια, όπως παραδέχθηκε σε συνέντευξή του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτρης Βίτσας, ο οποί­ος τόνισε πως «μένει μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 να υπάρξει η οριστική λύση, την οποία ήδη έχουμε προτείνει ως υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μπαίνει ένα ζήτημα στην πλήρη λύση του, ώστε να επιστραφούν τα χρή­ματα σε αυτούς που τους οφεί­λονται, οι οποίοι έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις τα τρία τε­λευταία χρόνια». 

Η οριστική λύση, πέραν της επι­στροφής του 50% των αναδρο­μικών, θα πρέπει να περιέχει και επαναφορά των μισθών στα επί­πεδα του 2012.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Οι σημερινές αποδοχές των στελεχών ΕΔ-ΣΑ και σε ποιο σημείο αυτές θα πρέπει να φθάσουν εάν εφαρμοστεί πλήρως η απόφαση του ΣτΕ:

1. Αρχιλοχίας με 31 έτη υπηρε­σίας, κατηγορία Β, άγαμος

Με το νέο μισθολόγιο, ο βασι­κός του μισθός είναι 1.925 ευρώ μεικτά και το επίδομα ιδιαίτε­ρων συνθηκών 150 ευρώ, δηλα­δή σύνολο 2.075 ευρώ.

Εάν εφαρμοστεί πλήρως η από­φαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ο μισθός του επανέλθει στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, τότε πρέπει να παίρνει 2.460,60 ευρώ, αφού είχε βασικό μισθό 1.248 και όλα τα επιδόμα­τα (τα οποία όμως έχουν καταργηθεί στο νέο μισθολόγιο) ισοδυναμούν με 1.212,6 ευρώ. Θα δει δηλαδή αύξηση 385,60 ευρώ.

2. Ταξίαρχος με 32 έτη υπηρεσίας, κατηγορία Α. έγγαμος 

Με το νέο μισθολόγιο, ο βασικός του μισθός είναι 2.880 ευρώ μεικτά και το επίδομα ιδιαίτε­ρων συνθηκών 395 ευρώ, δη­λαδή σύνολο 3.275 ευρώ. Εάν εφαρμοστεί πλήρως η απόφα­ση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ο μισθός του επανέλθει στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, τότε πρέπει να παίρνει 3.495,32 ευρώ, αφού είχε βασι­κό μισθό 1.682 ευρώ και τα επι­δόματα έφθαναν στα 1.813.32 ευρώ. Θα δει δηλαδή αύξη­ση 220,32 ευρώ.

3. Αρχιλοχίας με 18 έτη υπηρεσίας, κατηγορία Γ, έγγαμος με τέκνα

Με το νέο μισθολόγιο, ο βασικός του μισθός είναι 1.429 ευρώ μει­κτά και το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 265 ευρώ, δηλαδή σύνολο 1.694 ευρώ.

Εάν εφαρμοστεί πλήρως η από­φαση του Συμβουλίου της Επι­κράτειας και ο μισθός του επανέλθει στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, τότε πρέπει να παίρνει 1.800,60 ευρώ, αφού είχε βασι­κό μισθό 899 ευρώ, και τα επι­δόματα που του αναλογούσαν ήταν 901,6 ευρώ. Θα δει δηλα­δή αύξηση 106,60 ευρώ.

4. Λοχαγός με 21 έτη υπηρεσί­ας, κατηγορία Β, έγγαμος

Με το νέο μισθολόγιο ο βασικός του μισθός είναι 1.785 ευρώ μει­κτά και το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 275 ευρώ, δηλαδή σύνολο 2.060 ευρώ.

Εάν εφαρμοστεί πλήρως η από­φαση του Συμβουλίου της Επι­κράτειας και ο μισθός του επανέλθει στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, τότε πρέπει να παίρ­νει 2.070 ευρώ, αφού είχε βασι­κό μισθό 1.071 ευρώ και τα επι­δόματα που του αναλογούσαν ήταν 999 ευρώ. Θα δει δηλαδή αύξηση 10 ευρώ.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

 

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΔΗ-newspaper@parapolitika.gr
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-10/02/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

http://staratalogia.blogspot.gr/2018/02/blog-post_36.html

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις